Wilayah

Secara geografis, Kampung Long Duhung berada pada 116,92⁰ BT & 1,96⁰ LU – 116,92⁰ BT & 1,80⁰ LU dengan topografi yang datar dan berbukit dalam kawasan hutan dataran rendah. Kampung Long Duhung memiliki luas 17.420,42 Ha.

Secara administratif Kampung Long Duhung berbatasan dengan:

  • Sebelah Utara dengan Kampung Long Beliu/ sungai Gih
  • Sebelah Timur dengan Kecamatan Segah/ sungai Siduung
  • Sebelah Selatan dengan Kampung Long Beliu
  • Sebelah Barat dengan desa Long Boy